Manifest

 

BUNT u gradu

 

BUNT 1.0 je predstavljao samoodbranu umetnosti!

BUNT 2.0 je išao pod sloganom: „Nije sve loše – dobra je muzika!“

BUNT 3.0 je potvrdio da klasika jeste za svakoga!

BUNT 4.0 je na pitanje: Čiji BUNT? odgovorio sa Naš BUNT!

BUNT 5.0 dolazi da objavi: BUNT je u gradu!

Prvi BUNT bio je izraz revolta i otpora na dešavanja u našoj muzičkoj kulturi, na gušenje i gašenje koncertnog života u Beogradu, Srbiji.

Drugi BUNT je pokazao vitalnost muzike, otvorio je nove perspektive, pokazao je da ćemo preživeti ako strpljivo sledimo svoje umetničke ideale i profesionalne postulate.

BUNT 3.0 je krenuo u nove prostore, šireći perspektive novih modela izražavanja, pokazujući da savremeno stvaralaštvo može da komunicira, da ima svoju publiku koja želi da čuje upravo taj jezik.

I četvrti BUNT je ostao sačuvan od bilo koje vrste iskliznuća ka ružnoj strani umetnosti – komercijalizmu i populizmu.

Sada je na redu naš Peti BUNT. „BUNT u gradu“.

On će u dušu doneti mir, u srce sigurnost i čvrstinu. Stimulisaće nastajanje novih dela i novih izvođenja, dati prostor novih razmišljanjima o muzici, novim promišljanjima umetnosti. Podupiraće kamerno muziciranje, još jednom otvoriti vrata prema onima sa posebnim potrebama, širiti krug učesnika, ali i publike koja želi da bude deo festivala.
Sada su svi svesni da Beogradska Umetnička Nova Teritorija – BUNT postoji, da nije omeđena bilo kakvim kompromisima i predrasudama, da nastavlja misiju u borbi za bolje, civilizovanije, plemenitije, obrazovanije i kulturnije društvo. Sve ono što nam je tako neophodno u haotičnoj i gruboj svakodnevici koju proživljavamo.

Mi smo tu – u gradu! Dobrodošli!