Flautino Lola klasik

Hor flauta Flautino Lola klasik nastao je 2010. godine u okviru AKUD Lola u Beogradu, kao jedan od tri ansambla klasične muzike pod umetničkim vođstvom Ljubiše Jovanovića. Ovaj nestandardni kamerni sastav se oslanja na tradiciju koju je izgradio u Srbiji Hor flauta, osamdesetih godina prošlog veka.

Sastavljen je uglavnom od studenata FMU, ali su pridruženi i najtalentovaniji mladi flautisti iz srednjih muzičkih škola. Repertoar sačinjavaju originali i transkripcije velikih dela Bach-a, Boismortier-a, Haydna, Mozarta, kao i savremena literatura napisana posebno za ovaj sastav.

Flautino Lola klasik je afirmaciju stekao vrlo brzo nastupajući u najznačajnijim dvoranama u Beogradu i širom Srbije, kao i na internacionalnim festivalima poput BEMUS-a i BUNT-a. Posebno zapaženo gostovanje je imao na velikom međunarodnom festivalu flaute u Qingdao, Kina, jula 2019. godine, gde je imao samostalni koncert uz najpoznatije svetske flautiste! Ansambl kontinuirano podstiče svaralaštvo savremenih kompozitora u regionu izvodeći premijerno veliki broj novih dela. Flautino Lola klasik promoviše izvodjenje kompozicija isključivo visokih stvaralačkih dometa i neprolaznih umetničkih vrednosti.