Manifest BUNT 7.0

Kultura je uvek pobuna, a njena najveća dragocenost, kako se sve češće i sve glasnije čuje na javnoj sceni, upravo je u tome što ona preispituje postojeći i proizvodi novi svet i nove vrednosti.
U ovom vremenu, u mnogim umetničkim oblastima kao što su knjige, slike, film, muzika, teatar, performans, ples… jeftin bofl masovno i uporno se proglašava za kulturu, a kultura svodi na zabavu. Time se potiskuje istinski umetnički, stvaralački i kritički duh, a oblikuje inferiorno, pokorno i poslušno društvo. Jasno se vidi ko sve u tom “poslu” učestvuje, od institucija predvođenih vlašću do pojedinaca bez savesti.
Za BUNT, od samog njegovog početka, nema dileme da kultura mora biti vid neprekidnog, permanentnog preispitivanja, istraživanja, otkrivanja i pobune.
Bez obzira na svoju neverbalnu i alegorijsku prirodu, muzika ne sme i ne pristaje da u tom procesu zaostane. Cena nije mala. Posebno ne za umetnike. Ali, muzika i muzičari pod okriljem BUNT-a govore glasno svojim smelim i drugačijim glasovima i delima, iskričavim programima, istraživačkim pristupom novoj, ali i klasičnoj muzici, poštovanjem različitosti, uvažavanjem baštine i preispitivanjem nasleđa.   
BUNT se svojim programom opire prostoti populizma, bez obzira da li će ga oni koji pretenduju da govore kao “narodni sud” proglasiti za kvazielitu i bez obzira na to koliki su realni izgledi na uspeh!
Kao i mnogi drugi, i BUNT smatra da je pobuna neprekidni radni zadatak, smisao svake angažovane umetnosti.
 

Dođite! Ako se spremaju da uzmu Poslednju šansu, BUNT je još tu!