Milan Popović

MILAN POPOVIĆ je čembalista i pijanista, aktivan kao solista i kamerni muzičar, klavirski i kontinuo saradnik. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je završio osnovne studije klavira i čembala, u klasama red. prof. Ninoslava Živkovića i red. prof. Zorice Ćetković. Na istom fakultetu je sa uspehom odbranio doktorski umetnički projekat istražujući interpretativne veze između francuske muzike za čembalo 18. i 20. veka.

Tokom školovanja se konstantno usavršavao na kursevima klavira i čembala u zemlji i inostranstvu. Pohađao je kurseve na Međunarodnom festivalu čembala Ars Vivendi Clavicembalum – Čembalo, živa umetnost u Beogradu i učestvovao u radu Barokne radionice Predraga Novovića. Dve godine je bio stipendista Austrijske barokne akademije (Austria Barock Akademie – ABA) iz Gmundena. Među profesorima kod kojih se usavršavao su Maria Luisa Baldassari, Erich Traxler, Siegbert Rampe, Anne Marie Dragosits, Eugene Michelangeli, Egon Mihajlović, Blandine Rannou, Jory Vinikour i dr.

Dobitnik je nagrada laureata, prvih i drugih nagrada na brojnim pijanističkim takmičenjima domaćeg i međunarodnog karaktera.

Gostovao je na muzičkim festivalima u zemlji i inostranstvu (Ars Vivendi Clavicembalum, Trigonale, Aestas, Festival rane muzike – FERAM), na kojima je održao više resitala solističke i kamerne muzike. Pored redovnih nastupa u zemlji, ostvario je koncertne resitale i gostovanja kao solista i kamerni muzičar u Austriji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Španiji. Poneo je titulu Talenta festivala Trigonale 2011.

Kao solista je nastupao sa Umetničkim ansamblom Vojske Srbije Stanislav Binički, kao i sa Orkestrom Fakulteta muzičke umetnosti. Bio je saradnik Simfonijskog orkestra RTS-a, saradnik Umetničkog ansambla Stanislav Binički, Jevrejskog kamernog orkestra, oficijelni kontinuo saradnik baroknog orkestra Aestas i baroknog orkestra Nove beogradske opere. Član je ansambla za staru muziku Temenos.

Snimci sa koncertnih nastupa Milana Popovića su emitovani na programima Radio Beograda. Snimao je i za Austrijski radio (ORF).

Inicijator je i umetnički koordinator obeležavanja Evropskog dana stare muzike, koji se od 2013. godine održava na Fakultetu muzičke umetnosti, uz podršku Evropske mreže za staru muziku

Docent je za umetničku oblast čembala na Poliinstrumentalnoj katedri FMU u Beogradu i angažovan u nastavi pri Katedri za kamernu muziku istog fakulteta. Bio je gostujući profesor i predavač na Univerzitetu Slobomir P u Bijeljini (Bosna i Hercegovina) i Visokom konzervatorijumu za muziku u Vigu (Španija).