Lola, nedelja 10.11.2019. u 20.30 sati

 

Novo i staro – muzika baroka i neobaroka za flautu i čembalo

Simonida Rodić, barokna (traverso) flauta

Milan Popović, čembalo

Johann Joachim Quantz (1697–1773): 

Sonata za traverso flautu i čembalo kontinuo G-dur

Presto ma fiero-Grave- Vivace

Miloš Petrović (1952–2010): 

Prva svita za klavsen Mihaila iz Peći

Pelude-Allemande des Sasses (Saaška alemanda) – La Courante Moldave (Moldavska kuranta) – Sarabande de la princesse Olivera (Sarabanda princeze Olivere) – Les Demoiselles d’Ohrid (Gospođice iz  Ohrida) – Gavotte des guérriers vieiux (Gavota starih ratnika) – La Mort du duc Mircea (Smrt vojvode Mirče) – Les papillons de la princesse Jerina (Leptiri princeze Jerine)

 

Johann Sebastian Bach (1685–1750): 

Sonata za flautu i čembalo kontinuo e-moll, BWV 1034

Adagio ma non tanto-Allegro-Andante-Allegro

Nikola Hercigonja (1911–2000): 

Svita za čembalo na teme starih dubrovačkih igara   

Intrada-Passeggiata-Siciliana- Mennuetto-Passeggiata-Balletto e Sicilian- Motecca

Georg Friedrich Haendel (1685–1759):

Sonata za traverso flautu i čembalo kontinuo e-moll, HWV359b

Grave-Allegro-Adagio-Allegro

Milan Mihajlović (1945): 

3 bagatele za flautu, alt i pikolo flautu, prvo izvođenje