O nama

Ljubiša Jovanović
Predsednik/ President
e-mail: ljubisa.flauta@gmail.com
mobile: +381 65 2241 594
www.ljubisaorfej.com

Nadežda Gaće,
Član upravnog odbora

Peca Popović
Član upravnog odbora

Ivana Stefanović
Programski savetnik

Snežana Radosavljević
Odnosi s javnošću / Public relations

Jelena Radojković
Project Manager
e-mail: radojkovicc@gmail.com

Siniša Subotić
Dizajner/Designer
e-mail: subsinus@gmail.com
mobile: +381 64 3826 575

Milan Bašić
Web administrator/Web Admin
e-mail: buntadm@gmail.com