Kamerni zvuci BUNTa

20.12.2020. 11h, Kolarac

Strahinja Radoičić, flauta
Vuk Ovaskainen, violončelo
Igor Vasiljević, violina
Jovana Nikolić, klavir
Jelena Dimitrijević, violina
Igor Lazić, horna
Marko Bogdanović, klavir

L. van Beethoven:

Duo za flautu i violončelo

Strahinja Radoičić, flauta
Vuk Ovaskainen, violončelo

L. van Beethoven:

Sonata br. 8, op. 30, G-dur za klavir i violinu

Allegro assai – Tempo di Minuetto ma molto moderato e grazioso – Allegro vivace

Jovana Nikolić, klavir
Igor Vasiljević, violina

J. Brahms:

Trio za violinu, hornu i klavir

Jelena Dimitrijević, violina
Igor Lazić, horna
Marko Bogdanović, klavir